Privacy

Alle informatie of gegevens die naar Jabaco wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijze zal/ zullen worden behandeld in overeenstemming met de wet.

Als bezoeker of gebruiker van deze website gaat u ermee akkoord dat Jabaco de door u verstrekte gegevens verwerkt voor de volgende doeleinden: werkzaamheden in het kader van financieel gerelateerde diensten, marketing activiteiten en het voldoen aan geldende en toekomstige regelgeving.

U hebt het recht Jabaco schriftelijk en kosteloos, te verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden te beëindigen.

Jabaco bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, etc., met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, etc. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve persoonlijk gebruik voor niet commerciële privé doeleinden is het, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jabaco, niet toegestaan om de inhoud van de website onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Een ieder is verplicht aanwijzingen van Jabaco betreffende het gebruik van de informatie op te volgen.

Deze website, inclusief disclaimer, is gericht tot het Nederlandse publiek. De Nederlandse rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde het Nederlandse recht van toepassing is, die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.