Disclaimer

Deze website is opgezet als informatieve site en heeft niet als primair doel het afsluiten van transacties.

Functioneren van deze website

Jabaco stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Wij garanderen echter niet dat de website te allen tijde toegankelijk is dan wel naar behoren functioneert. Jabaco aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website en/of anderszins veroorzaakt wordt door of inherent is aan het gebruik van het internet.

Virussen
Jabaco garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Jabaco aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. 

Jabaco staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24481780